החזון

שלנו

לתת הזדמנות לאופק אישי ותעסוקתי לאוכלוסיות מוחלשות בחברה הישראלית, 

באמצעות תהליכים המותאמים אישית לאדם ולחברה ממנה הוא מגיע. 

פעילות העמותה מבוססת על אמון בבני אדם וביכולותיהם להיטיב את חייהם ולתכנן את עתידם, באמצעות כלים מתאימים. 

אנו מפעילים תכניות שונות הנותנות מענה החל מגיל הנעורים ועד גיל העמידה.