נחשונים

נחשונים

תכנית "נחשונים" תאפשר לצעירים מאוכלוסיות מוחלשות להיות הראשונים במשפחתם לרכוש השכלה אקדמית במספר מוגדר של מקצועות בעלי פוטנציאל השמה גבוה. התוכנית בנוייה על הניסיון המוצלח של תוכנית אחותנו. התוכנית תפעל בשלושה ערוצי תמיכה: אקדמאי, ליווי אישי בכל הצרכים ותמיכה כלכלית. שלושת הערוצים יספקו תהליך ליווי כולל לסטודנטים אשר יאפשר להסיר חסמים בקרב אוכלוסייה זו ברכישת השכלה ובמניעת נשירה. התכנית תאפשר לצעירים להכיר את שפת העולם האקדמאי בהדרגה על ידי לימוד בשנת מכינה, להתקבל על בסיס ציוני המכינה ולא על בסיס תנאי הסף בפסיכומטרי, ללמוד מקצועות יישומיים ולסיים בהצלחה את לימודיהם. בוגרי התוכנית יהיו בעלי סיכוי רב להשתלב בשוק התעסוקה במקצועות חשובים, להגיע לעצמאות אישית וכלכלית ולשפר גם את עתיד משפחותיהם וקהילותיהם. בסתיו הבא אנו פותחים פיילוט בבית הספר לריפוי בעיסוק באוניברסיטה העברית בירושלים.

מעולהריפוי בעיסוק