עמוד זיכרון לעילוי נשמת

לעילוי נשמת

יוסף בן רחל ומזל בת שמחה פרחה

נתרם ע"י עודליה זהבי

לעילוי נשמת

אישתי המנוחה, איתנה שרה פרידמן ז״ל, שלימדה הרבה שנים בנות מהעדה האתיופית באולפנת רעות וכפר נוער אמי״ת בפ״ת

נתרם ע״י ד''ר חנוך פרידמן

לעילוי נשמת

שלום גלעד בן מרים

נתרם ע״י אביחי שמאי

לעילוי נשמת

נהורה בת חן בר חיים ובתפילה לזכות הקמת ממשלה טובה לעמנו ולהסרת המגפה מעלינו

נתרם ע"י איתן רוזנפלדר

לעילוי נשמת

אבי מורי משה חיים בן אפרים

נתרם ע"י אברהם הרשקוביץ

לעילוי נשמת

חיים אשר בן יעקב נתרם ע׳׳י יוסי ויהודית קיראון

לעילוי נשמת

רם (בן יששכר ושפרה) בן דוד ז׳׳ל

נתרם ע׳׳י מתקני פסגות

לעילוי נשמת

אבא של ליין לונשטיין -- פייבל שרגא מרכוס (Phillip Marcus)

אלי ופרד אשמן

לעילוי נשמת

מינה בת שמואל ומשה בן אברהם דוד נתרם ע"י גב' ליליאן איטה - לאה פלישיק

לעילוי נשמת

לזכר סבי ראובן מאיר בן שרגא נתרם ע׳׳י עמי הורדס

נתרם ע״י ד''ר חנוך פרידמן