עמוד זיכרון לעילוי נשמת

לעילוי נשמת

נהורה בת חן בר חיים ובתפילה לזכות הקמת ממשלה טובה לעמנו ולהסרת המגפה מעלינו

נתרם ע"י איתן רוזנפלדר

לעילוי נשמת

חיים אשר בן יעקב נתרם ע׳׳י יוסי ויהודית קיראון

לעילוי נשמת

רם (בן יששכר ושפרה) בן דוד ז׳׳ל

נתרם ע׳׳י מתקני פסגות

לעילוי נשמת

אבא של ליין לונשטיין -- פייבל שרגא מרכוס (Phillip Marcus)

אלי ופרד אשמן

לעילוי נשמת

לזכר סבי ראובן מאיר בן שרגא נתרם ע׳׳י עמי הורדס

לעילוי נשמת

יוסף בן רחל ומזל בת שמחה פרחה

נתרם ע"י עודליה זהבי

לעילוי נשמת

אישתי המנוחה, איתנה שרה פרידמן ז״ל, שלימדה הרבה שנים בנות מהעדה האתיופית באולפנת רעות וכפר נוער אמי״ת בפ״ת

נתרם ע״י ד''ר חנוך פרידמן

לעילוי נשמת

רם בן יששכר ושפרה בן דוד

מתקני פסגות

לעילוי נשמת

שלום גלעד בן מרים

נתרם ע״י אביחי שמאי

לעילוי נשמת

מינה בת שמואל ומשה בן אברהם דוד נתרם ע"י גב' ליליאן איטה - לאה פלישיק

לעילוי נשמת

מנחם ובתיה הולושיץ

לעילוי נשמות הורי היקרים, תנצב"ה

מאת בלהה דשא מישור

לעילוי נשמת

אחינו יהונתן בן יוסף ז"ל

אסתר ואליעזר קנטור

לעילוי נשמת

אבי מורי משה חיים בן אפרים

נתרם ע"י אברהם הרשקוביץ

נתרם ע״י ד''ר חנוך פרידמן