נהורה בת חן בר חיים

ובתפילה לזכות הקמת ממשלה טובה לעמנו ולהסרת המגפה מעלינו

איתן רוזנפלדר