אימי מורתי כמונה בת ג׳זאלה וזוהרה בת חנה

ע׳׳י ניסים בריח