תרומה ע׳׳י העברה בנקאית

לתרומה

לתרומה בהעברה בנקאית

בנק פאג׳׳י #52,

סניף כנפי נשרים #182,

חשבון: #751583

עבור: לאופק

לקבלת קבלה, אנא ציינו שם מלא וכתובת.

לתרומה עם אפליקציית

PayBox

מספר טלפון: 053-730-6393

לקבלת קבלה, אנא ציינו שם מלא וכתובת דוא"ל.