החזון שלנו

לתת הזדמנות לאופק אישי ותעסוקתי לאוכלוסיות מוחלשות בחברה הישראלית,  באמצעות תהליכים המותאמים אישית לאדם ולקהילה שאליה הוא משתייך. פעילות העמותה מבוססת על אמון בבני אדם וביכולותיהם להיטיב את חייהם ולתכנן את עתידם באופן עצמאי, באמצעות כלים מתאימים.

השאירו פרטים