תרמו עכשיו

התרומה מוכרת לצורכי מס לפי סעיף 46 לפקודה

התרומה מוכרת לצורכי מס לפי סעיף 46 לפקודה

אפשרויות נוספות לתרומה

בדואר ישראל

לשלוח צ'ק לפקודת לאופק-תקווה לעתיד, ת.ד. 214, אלון שבות 90433

העברה בנקאית

 

בנק: פאגי

שם חשבון: לאופק – תקווה לעתיד

מספר בנק: 52

מספר סניף: 182

מספר חשבון: 751583

IBAN:  IL8505218200000007  51583

SWIFT: FIRBILITXXX

כתובת הבנק: 24 כנפי נשרים, ירושלים

 

בטלפון

 08-672-5671

לקבלה בדוא"ל יש לשלוח כתובת דוא"ל בצירוף שם מלא וטלפון