לעילוי נשמת

לעילוי נשמת

אמא הניה בת רחל לאה ובנה אריה בן מרים יהודית

מרים ליטבק

לעילוי נשמת

אמא רחל בת יוסף ושרה ז"ל

לורנס ואסתר קנטור

לעילוי נשמת

איתנה שרה פרידמן ז"ל

לזכרה של אישתי ואמנו המנוחה, מורה לבנות מקהילות יוצאי אתיופיה מאולפנת רעות וכפר נוער אמי"ת בפ"ת ויום יום שמעה סיפורים קשים ועצובים על הבנות ומשפחותיהן, ראתה את הפוטנציאל בכל תלמידה ותלמידה. מתגעגעים אליך.

ד"ר חנוך פרידמן, אלן פרידמן, בצלאל, נאווה, אריה, עדנה, שלומציון ולהבה

לעילוי נשמת

אריה ובת שבע שרמן

ליזה שמרלר

לעילוי נשמת

בתיה בת אסתר ומנחם בן בלהה

להורי היקרים, אני זוכרת אתכם כל יום ומתפללת לעילוי נשמתכם.

גברת בלהה דשא מישור

לעילוי נשמת

דב נחמן בן אהרון יונה

משפחת ליבמן

לעילוי נשמת

הלל יפה אריאל

פנינה אהרונוב

לעילוי נשמת

חיים אשר בן יעקב

יוסי ויהודית קיראון

לעילוי נשמת

הורי

יהודה וגלדיס לייבנר ז"ל

מיכאל לייבנר

לעילוי נשמת

יהודית אסתר ברויאר-קרנברג

אמנו-סבתנו. כפה פרשה לעני… ותורת חסד על לשונה. אהבה אנשים וכיבדה קטנים כגדולים.  עסקה בחסד כל ימיה. נצרה לשונה מרע. אישה יראת ה' היא תתהלל.

משפחת רענן

לעילוי נשמת

יצחק דוד בן שמואל

על היארצייט ה-25 שלו. יהי זכרו ברוך.

ד"ר שריל לויט

לעילוי נשמת

אימי מורתי

כמונה בת ג'זאלה וזוהרה בת חנה

ניסים בריח

לעילוי נשמת

ההורים

מרדכי ודברה שטכלברג

אהרן ואילנה שטכלברג

לעילוי נשמת

משה ואילנה פרקש, יוסף נתן, נטע ודבורה רחל הפטקה

נעם אופק

לעילוי נשמת

אבי מורי

משה חיים בן אפרים

אברהם הרשקוביץ

לעילוי נשמת

נהורה בת חן בר חיים

ובתפילה לזכות הקמת ממשלה טובה לעמנו ולהסרת המגפה מעלינו.

איתן רוזנפלדר

לעילוי נשמת

פייבל שרגא מרכוס

(Phillip Marcus)

אבא של ליין לונשטיין

אלי ופרד אשמן

לעילוי נשמת

סבי

ראובן מאיר בן שרגא

עמי הורדס

לעילוי נשמת

רם (בן יששכר ושפרה) בן דוד ז"ל

מתקני פסגות

לעילוי נשמת

שלמה יחיאל בן אליעזר ושרה

ד"ר מיכאל קאופמן