לרפואת

איטה דבורה איילין בת חיה פייגה

שנה טובה ורפואה שלמה!

עזרא ורבקה דרשן

לרפואת

גלילה בת חביבה

אחות של מרדכי גרינבלט

אפרת אופן

לרפואת

בני הקטן

יהודה יאיר בן יוסיפה יהודית

שמואל יבלון

לרפואת

יעקב-שמואל בן חנה-חוה הילמן

יצחק הילמן

לרפואת

יצחק בן שרה אגדאס

לרפואת

לוי זאב בן יהודית

לרפואת

מוריה יוכבד בת ברוריה

לרפואת

מרים בת חיה

לרפואת

מרים בת רבקה

לרפואת

נחום אלימלך רפאל בן זהבה

לרפואת

נתנאל אילן בן שינה ציפורה

לרפואת

פרץ ישראל בן בתיה קילה

בכל שאר חולי ישראל