Get well soon

לרפואת

בני הקטן יהודה יאיר בן יוסיפה יהודית

שמואל יבלון

לרפואת

יעקב-שמואל בן חנה-חוה הילמן

ד׳׳ר יצחק הילמן

לרפואת

לוי זאב בן יהודית

לרפואת

מרים בת חיה

לרפואת

נתנאל אילן בן שינה ציפורה

לרפואת

נחום אלימלך רפאל בן זהבה

לרפואת

פרץ ישראל בן בתיה קילה

בתוך שאר חולי ישראל

נתרם ע״י ד''ר חנוך פרידמן